Verticale bodemcollector

IMG_1987-Verticale-bodemcolector(30x60)Deze unieke verticale bodemcollector is een onderdeel van een gesloten bronsysteem. Hiermee wordt op een efficiënte wijze warmte en koude in de bodem opgeslagen en onttrokken.

IMG_1996-Lamel-zwart(20x40)